درباره ما

بسمه تعالی

با گستردگی دامنه فعالیت خیریه هیئت وارثان ثارا…(ع) و توسعه خدمات، طی سالهای اخیر این مجموعه با کثرت و تنوع نیاز افراد و خانواده های مستعد به خیر مواجه گردید که بنابر تعهد هیئت و توقع خیل مراجعین با استعانت از خداوند سبحان و عنایت اهل بیت (ع) خاصه امام رضا(ع) با تصمیم شوراء ، انجمن نیکوکاری نسیم طوس در سایه نام امام رضا(ع) تاسیس و ثبت گردید. انجمن نیکوکاری نسیم طوس به شمار ه ثبت 34872 در تاریخ 16/10/1393 موفق به اخذ پروانه فعالیت گردیده است. اهداف این انجمن به شرح زیر می باشد.

اهداف :

 • ارتقاء جایگاه نیازمندان درقالب طرحهای عزت افزا
 • توانمندسازی افراد مستعد به خیر
 • ترویج فرهنگ خیر و خیرسازی و ارائه خدمات پایدار
 • اتکاء به اشتغال و اشتغال محوری و پرهیز از مستمند پروری

اهم فعالیتها و سوابق :

 • حدود سه دهه فعالیت خیریه در قالب هیئت مذهبی درمحدوده جنوب شهر تهران تحت عنایت حضرت رقیه(س)
 • جذب مشارکتهای مردمی در قالب خیرات و صرف آن در امور خیریه
 • تدوین بانک اطلاعاتی از نیازمندان منطقه
 • پایش خانواده های مستمند با حفظ حرمت
 • واگذاری جهیزیه به زوج های نیازمند در سطح استان تهران و شهرستانها
 • اشاعه طرحهای خود اشتغالی و تامین شغل سرپرستان خانوار(کارگاه های خیاطی و… )
 • ارتقا سطح مددکاری و جذب دوره ای خانواده های نیازمند (درحدود140 خانواده نیازمند )
 • معرفی نیازهای اصلی مستمندان دارای اولویت و اضطرار
 • همیاری با موسسات خیریه ، سازمان بهزیستی ، کمیته امداد و…

ساختار انجمن :

 • ساختار تشکیلاتی مردم نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی

محدوده فعالیت :

 • شهرک ولیعصر(عج)– منطقه 18 شهرتهران – استان تهران

ارکان  و چگونگی اداره :

 • هیئت وارثان ثارا… (ع)– مجمع عمومی- هیئت مدیره- بازرس
 • دریافت خیر و واگذاری به اقشار نیازمند جامعه

چارت سازمانی :

انجمن از طریق حمایت و پشتیبانی خیرین و مشارکتهای مردمی اداره شده و متوقعانه آماده همیاری و جذب مشارکتها شما عزیزان میباشد

نوع یاری

حق عضویت : ثبت نام درسامانه پیامکی یا تکمیل فرم حق عضویت و واگذاری وجه نقد حداقل مبلغ قابل پرداخت  10.000ریال

قلک: اخذ قلک دارای کد از مسئولین خیرات و عودت به آن افراد معتمد انجمن(واریز صدقات،نذرو خیرات …)

خیرات روضه: واگذاری خیرات روضه پس از مراسمات (کیسه خیرات)

وقف و احسان: صرف اموال و موقوفات در انجام امور خیر